มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 9 หลังที่ 80

วันที่ 10 มกราคม 2567  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบบ้านตาม      โครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 9 หลังที่ 80 โดยมอบให้กับ เด็กชายนวพล ปัจฉิม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูมิวิทยา โดยมี นายนิมิตร ประตาทะยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิวิทยา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว รับมอบบ้านเพื่อมอบต่อให้กับ ด็กชายนวพล ปัจฉิม และครอบครัวต่อไป  มีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูเขียว ผอ.กลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนภูมิวิทยา ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ ทั้งนี้ งบประมาณ  ในการสร้างบ้านหลังดังกล่าว  ได้รับการสนับสนุนจาก นายเรืองเดช ทวีกุล จำนวน 50,000 บาท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 10,000 บาท  นายดุสิต เพชรล้ำ จำนวน 20,000 บาท ร้านเดิ่นคาเฟ่ จำนวน 5,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธา รวมงบประมาณในการก่อสร้าง 126,000 บาท