ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอบ ณ สนามสอบในสังกัด โดยมี คณะกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการตามแนวทางของสำนักทดสอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด