ร่วมต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพเชิงประจักษ์

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพเชิงประจักษ์ โดยมี นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษา สพฐ. พร้อมด้วย คณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพเชิงประจักษ์โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน ภาคเช้าได้ติดตามผลการดำเนินงานฯ ของ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นางสุระณี สีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน อย่างดียิ่ง ทั้งนี้ คณะติดตามฯ สพฐ.ได้กล่าวชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพอย่างดียิ่ง