ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566                

          วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนภูมิวิทยาและ      โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี เด็กชายธรรศ รัชตวงศ์ , เด็กชายพลกร วาดสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา และเด็กหญิงวรวลัญช์ อุตอามาตย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อทั้งนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มอบทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท  จากเงินกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและกล่าวชื่นชมแสดงความยินดี   ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม