เข้าร่วมการประชุมการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

     วันที่ 23 เมษายน 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ก่อนเปิดภาคเรียน โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมการ  มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม