สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดี ชื่นชมโรงเรียนฉิมพลีมา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ super hero NuPETHS ปี 2564

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดี ชื่นชมโรงเรียนฉิมพลีมา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ super hero NuPETHS ปี 2564 จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยมี นางสาวโชคดี โนนหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมา เข้าพบและนำเรียนกระบวนการดำเนินงานจนได้รับรางวัลทรงคุณค่าในครั้งนี้ พร้อมนี้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย