หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 2

1ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว2829 วันที่ [31-05-2566]
2ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว2637 วันที่ [23-05-2566]
3ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว2562 วันที่ [19-05-2566]
4ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว2394 วันที่ [11-05-2566]
5ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว2393 วันที่ [11-05-2566]
6ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6-ว403 วันที่ [20-04-2566]
7ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6-ว16 วันที่ [24-05-2566]
8ที่ ศธ 0206.5-ว13 วันที่ [23-03-2566]
9ที่ ศธ 0206.5-ว12 วันที่ [23-03-2566]
10ที่ ศธ 0206.5-ว11 วันที่ [21-03-2566]
11ที่ ศธ 0206.6-ว10 วันที่ [21-03-2566]
12ที่ ศธ 0206.6-ว19 วันที่ [21-03-2566]
13ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4-427 วันที่ [1-03-2566]
14ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4-30 วันที่ [5-01-2566]
15ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4-28 วันที่ [5-01-2566]
16ที่ ศธ 0206.6-ว13 วันที่ [11-05-2565]
17ที่ ศธ 0206.6-ว12 วันที่ [11-05-2565]
18ที่ ศธ 0206.4-10 วันที่ [5-04-2565]