สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ“เด็กไทยยุคใหม่ รักได้ รักเป็น ปลอดภัยไกลโควิด

    วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ“เด็กไทยยุคใหม่ รักได้   รักเป็น ปลอดภัยไกลโควิด” มีโรงเรียนในสังกัดส่งคลิปเข้าร่วมประกวด จำนวน 8 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีผลิตสื่อสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ-ถ่ายทำ การนำเสนอ ผ่านกระบวนการผลิตคลิปวิดีโอสั้น การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย การจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรัก ทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี ห่วงใย รู้จักการให้กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์ รวมถึงมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยมี ผอ.กลุ่ม คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน