ถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล จำนวน 15 เชือก เป็นเงิน 37,500 บาท และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายช้างทั้งสิ้น 2,720 เชือก เป็นเงิน 6,800,000 บาท  ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีถวายช้างโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมสักการะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนคุณงามความดีในวีรกรรมของเจ้าพ่อพญาแล