เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

      วันที่ 15 มกราคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูง สพฐ.นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มี ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมรับชมผ่านระบบออนไลน์